Natuur en Milieu


Hennepteelt in De Peel

Jagers komen steeds vaker sporen van drugshandel tegen in het buitengebied.  
Jagers van de WBE Deurne troffen onlangs in de Staatsbossen rondom Neerkant, meerdere plaatsen aan waar hennep planten gekweekt werden. (zie foto). De delen waar het bij hennepplanten om gaat  waren inmiddels weg. Slechts de potgrond in plastic zakken en overige afvalresten  zijn achtergebleven. Waarschijnlijk zijn de hennepplanten enkele weken geleden al geoogst.  Staatsbosbeheer is bekend met deze vorm van hennepteelt. Het opruimen van de achtergebleven  afval kost de grondgebruiker doorgaans veel geld. Staatsbosbeheer treft zoveel mogelijk maatregelen om dergelijk teelt te voorkomen, echter door de grote oppervlaktes grond die zij bezitten is dit bijna onmogelijk.. SBB is blij met mensen die verdachte situaties melden en roept ook op dit zeker te blijven doen. Veelal jagers en wandelaars treffen dergelijke ongewenste situatie aan en melden dit.  De mogelijke oorzaak ligt waarschijnlijk aan de  aangescherpte regels in steden en dorpskernen.  Steeds vaker worden plaatsen van drugsafval of hennepplanten in het buitengebied aangetroffen.
Toezicht is daar nauwelijks. Foto's
Bron WBE Deurne


Dumping drugsafval

In de bossen en het buitengebied van Brabant wordt steeds vaker afval gedumpt van de illegale productie van synthetische drugs. Vaak gaat het om plastic tanks, jerrycans en gascilinders.
Afval dat zeer brandbaar, sterk bijtend en giftig is.

drugsafval
foto provincie Noord-Brabant

Wat is er aan de hand? 
• het aantal dumpingen van afval van synthetische drugs neemt sterk toe
• 90% van alle dumpingen in Nederland zijn in Brabant

Informatie voor gemeenten, natuurorganisaties of andere grondeigenaren

Als grondeigenaar bent u verantwoordelijk voor het opruimen van het afval en, indien nodig, saneren van de grond. Ook de kosten hiervan zijn voor uw rekening. Wilt u meer weten over de aanpak van drugsafval dan kunt u terecht bij de omgevingsdiensten.

Drugsafval: samenwerken moet
Een groot aantal Brabantse (overheids)organisaties en het Openbaar Ministerie werken samen om de overlast van drugscriminaliteit in Noord-Brabant terug te dringen. ‘ Alleen kun je daar als provincie of gemeente weinig tegen uitrichten. Samenwerking en solidariteit zijn de sleutelwoorden. Elkaars ogen en oren zijn, dat levert de winst op’, aldus gedeputeerde Johan van den Hout (ecologie en handhaving). De provincie organiseert in februari een aantal bijeenkomsten voor de betrokken partijen om te komen tot een betere samenwerking.

Met de BuitenBeter App meld je een probleem snel en makkelijk bij je gemeente.
Meteen op de plek én het moment dat je het signaleert.
Flyer over het aantreffen van drugsafval flyer drugsafval
Bron: provincie Noord-Brabant