WBE Deurne

Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. De jagers dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE’s) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is.

Publieksfolder Jagen, waarom eigenlijk?
Voor de nieuwe publieksfolder
‘Jagen, waarom eigenlijk?’ is gekozen voor
een kleurrijke en eenvoudige opzet.
De folder volgt de journalistieke basisvragen:
wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe?
Op elke bladzijde wordt een van deze vragen
over het jagen beantwoord.
De folder sluit af met een wildrecept.


De waarde van de jager.
Nederland is dichtbevolkt en rijk aan natuur.
Ruim 27.000 Nederlandse jagers geven vanuit
passie en plicht invulling aan de continue
zoektocht naar balans.
Waarde van de jager

Voor optimale site weergave kunt u het beste gebruikmaken van de browsers Firefox, Safari of Chrome.
Wanneer u hierover niet beschikt kunt u deze via de onderstaande links downloaden:
Firefox     Safari     Chrome

Mochten bijvoorbeeld de afbeeldingen niet worden weergegeven in Internet Explorer, klik dan op het compatibiliteits-icoon links boven in de adres balk.


De WBE Deurne is op 19 april 2013 opgericht door fusering van drie WBE’s namelijk de WBE Bruggen, WBE Den Ouwe Peel en WBE Neerkant. De vereniging staat ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 58006176 te Eindhoven.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.