WBE Deurne

Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. De jagers dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE’s) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is.

De WBE Deurne is op 19 april 2013 opgericht door fusering van drie WBE’s namelijk de WBE Bruggen, WBE Den Ouwe Peel en WBE Neerkant. De vereniging staat ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 58006176 te Eindhoven.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.