Beheren, waarom

Creëren verplicht tot beheren 
De film "de nieuwe wildernis”, opgenomen in de Oostvaardersplassen, is een fraai werkstuk. Met veel vakmanschap zijn prachtige momenten vastgelegd van het gedrag van dieren in hun min of meer natuurlijke leefomgeving. De mens beïnvloedt ook hier voor een groot gedeelte het wel en wee van de dieren. Voor de kleine water- en bodemdiertjes is het gebied groot genoeg. Het zijn vooral de grotere grasetende dieren die in de knel kunnen komen. De ganzen, paarden en hoefdieren leven van de malse graslanden. Er zijn nu echter zoveel graseters dat op het moment dat de winter invalt er  geen gras meer is. De ganzen vliegen dan weg om elders voedsel te vinden. De vos heeft geen last van de winterse omstandigheden en scharrelt zijn kostje bij elkaar, spreekt zijn verborgen voedselvoorraad aan en kruipt daarna veilig onder de grond. De paarden en andere hoefdieren zullen bij gebrek aan voedsel en bij barre winterse omstandigheden van naturen een andere omgeving opzoeken. Zij trekken dan naar gebieden waar nog gras onder de sneeuw aanwezig is en met hun krachtige hoeven leggen ze het gras bloot. Overwinteren in een gebied zonder voedsel (gras) is voor deze dieren ondoenlijk. Ze kunnen niet vertrekken omdat de mens het toegewezen gebied heeft gemaakt. Alleen het interen op de vetreserves blijft over. Een sterk vermagerde kudde met zieke en ernstig verzwakte dieren. Hoe is dit te voorkomen? Een door de mens begrenst natuurgebied vereist een verantwoord beheer uitgaande van vooraf bepaalde draagkracht berekeningen voor elke soort, zowel op het gebied van flora als fauna. Als de draagkracht van een soort of bijvoorbeeld van de gehele populatie graseters is vastgesteld, zal onverkort ook de volgende vraag moeten worden beantwoord: "wat te doen als de draagkracht wordt overschreden”? Bij overschrijding van de draagkracht is benutting een goed instrument en altijd beter dan toekijken hoe dieren die geen kant op kunnen, aan hun lot worden overgelaten.

Trail: De nieuwe wildernis

Reportage: AVRO

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.