In de media

Jagers willen uit kwaad daglicht
DEURNE - Jagers willen zich niet meer verdedigen. Dat is de uitkomst van de jaarvergadering van de Wildbeheereenheid Deurne die vrijdag is gehouden. Na het samenvoegen van de drie WBE's Bruggen, Oude Peel en Neerkant is geïnventariseerd waar de jager staat in de maatschappij.
Conclusie: ....
Lees verder...... Weekblad van Deurne 26 april 2015.Jagers willen uit kwaad daglicht
Bij vragen kunt u contact opnemen met de Wildbeheereenheid Deurne

Wilde zwijnen in Weert
De afgelopen dagen is veel commotie ontstaan over de wilde zwijnen in Weert die, nadat zij uit de Zuid-Willemsvaart waren gehaald door de brandweer, werden afgeschoten. De ontzetting onder het Nederlandse publiek was groot. Omdat de media de groen geklede persoon in kwestie direct als jager hebben neergezet, was de uitstraling op de Nederlandse jagers negatief. Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de stappen en het standpunt van KNJV in deze zaak. 
Stappen
KNJV heeft - nadat het verhaal in de media kwam - contact gelegd met betrokken organisaties om de feiten en het verhaal erachter boven tafel te krijgen. Maandagochtend werd duidelijk dat betrokkene handelde als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) en in die hoedanigheid door de meldkamer van de veiligheidsregio werd gevraagd te assisteren.
Vervolgens is er overleg geweest met diverse betrokken instanties om een gezamenlijke verklaring op te stellen naar de media. Provincie Limburg was daarbij penvoerder. In de verklaring is ook een standpunt opgenomen van KNJV en de brandweer. Deze verklaring is maandag om 16.30 uur online geplaatst op de site van de provincie Limburg.
Standpunt Provincie Limburg
De provincie Limburg geeft aan, dat het provinciaal beleid voor wilde zwijnen gebaseerd is op 0-stand. Dit houdt in dat er een ontheffing is verleend aan jachtaktehouders voor het doden van wilde zwijnen buiten de leefgebieden Meinweg en Meerlebroek. Deze ontheffing is verleend in het belang van verkeersveiligheid en het voorkomen van schade aan landbouwgewassen. De provincie Limburg laat ook weten dat deze ontheffing niet op zondag mocht worden ingezet en dat deze niet strekte tot het doden van dieren die gevangen zijn.
Standpunt KNJV
KNJV is helder in haar standpunt: deze actie heeft niets met jagen te maken. De BOA wordt geacht deskundig te zijn om een inschatting te maken of het nodig is om gewonde of verzwakte dieren die niet meer kunnen herstellen uit hun lijden te verlossen. Hij heeft daarvoor gebruik gemaakt van een verlof verleend door de politie, waarover enkele buitengewone opsporingsambtenaren beschikken. Het standpunt van de KNJV heeft directeur Laurens Hoedemaker maandagmiddag in het radioprogramma ‘Dit is de Dag’ toegelicht.
Vervolgstappen
Er is door de BOA over deze zaak een formeel politierapport opgemaakt dat door de korpschef van de politie wordt beoordeeld. KNJV wacht dit oordeel af. KNJV heeft daarnaast de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht gevraagd hierin haar verantwoordelijkheid te nemen.
Omgang met de media
Voor ieder van ons geldt: een goede beeldvorming van de Nederlandse jager is cruciaal. Dit moet iedereen zich terdege bewust zijn. KNJV ondersteunt jagers die in de media optreden.

**********

Bestrijding konijnen in bebouwde kom (21 augustus 2014)
Deurne - In de gemeente Deurne komen op enkele plaatsen binnen de bebouwde kom grote kolonies konijnen voor. Klachten over overlast van de konijnen komen veelal bij de gemeente binnen en de gemeente vraagt vervolgens aan de Wildbeheereenheid Deurne of deze hulp kan bieden. De Flora- en Faunawet bepaalt dat het konijn bij schade het hele jaar door bestreden mag worden. Dezelfde wet staat echter niet toe dat dit binnen de bebouwde kom met gebruik van een geweer wordt gedaan. Wat blijft er dan over? Wildbeheereenheid Deurne heeft enkele tips.
Lees verder.....
Weekblad van Deurne (21-08-2014)Bestrijding konijnen in bebouwde kom
Bij vragen kunt u contact opnemen met de Wildbeheereenheid Deurne

**********

Felle discussie over 'hoogzitten' in bossen Deurne (18 maart 2014)

In het Zandbos in Deurne en op de Brouwhuissche Heide zijn recent drie zogenoemde 'hoogzitten' afgebroken. Dat werd in opdracht van de gemeente gedaan door de Wildbeheereenheid Deurne (WBE), maar onder protest.
,,Dit gaat ten koste van de veiligheid", zeggen Martien Bots en Renny van den Heuvel van WBE Deurne.

hoogzit1   hoogzit2   hoogzit3
Klik op het plaatje voor een grote afbeelding.
Lees verder.....Eindhovens Dagblad 18-03-2014
ED artikel op internet

**********

Jagers in Hubertusmis (3 november 2013)
Deurne - In een goed gevulde Sint Wilibrorduskerk in Deurne werd op zondag 3 november de Hubertusmis gehouden, voor jagers en valkeniers uit de gemeente Deurne, Asten en Someren.

fotografie Hein van Bakel
Hubertusviering 2013   Hubertusviering 2013 
Klik op het plaatje voor een grote afbeelding.
Lees verder.....Weekblad van Deurne: Hubertusmis 2013 ofDe wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.