FBE (Faunabeheereenheid Noord Brabant)

Faunabeheereenheid

Faunabeheereenheden zijn stichtingen die worden bestuurd door vertegenwoordigers van de partners. Het FBE bestuur bestaat uit 4 bestuursleden en een onafhankelijk voorzitter. Provinciaal is door de partners overeengekomen welke partners lijfelijk zitting hebben in het bestuur. Doorgaans worden de terreinbeheerders (NM, PL en SBB) in het bestuur vertegenwoordigd door een persoon. Ook de jagersorganisaties Jagersvereniging en NOJG hebben gezamenlijk een zetel. Er is landelijk een uitzondering, in Flevoland zit in plaats van de FPG een vertegenwoordiger van de gemeenten in Flevoland in het bestuur.


Werkzaamheden

De Faunabeheereenheid houdt zich bezig met
  • het beheer van soorten,
  • het voorkomen en bestrijden van schade
Door het opstellen van het faunabeheerplan streeft de Faunabeheereenheid er naar op planmatige wijze uitvoering te geven aan deze taken. Aan het opstellen van een faunabeheerplan worden eisen gesteld. Voordat met de uitvoering van het faunabeheerplan kan worden begonnen moet het plan eerst door G.S. zijn goedgekeurd (conform artikel 30 van de Wet) en moeten er ontheffingen zijn verleend op basis van het plan.
Faunabeheerplan 2011 - 2016


Werkgebieden

Faunabeheereenheden werken op provinciaal niveau binnen de reikwijdte van het provinciaal beleid. Dit als gevolg van de delegatie van bevoegdheden van het Rijk naar de provincies. In iedere provincie is deze rol op andere wijze ingevuld. Voor specifieke informatie op provinciaal niveau kunt u doorlinken naar de door u gewenste FBE.


Contact met Faunabeheereeneid Noord Brabant

FBE Noord-Brabant
Adjunct-secretaris ing. F. Koffeman
Postbus 100
5201 AC ’s-Hertogenbosch
 
Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 225
5223 DE ’s-Hertogenbosch
Tel: 073-2173640Fax: 073-2173641
Mail: noorbrabant@faunaheheereenheid.nlDe wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.