Jacht links

 • Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
 • FRS
 • Faunabeheereenheid
 • Stichting Jachtopleiding Nederland (SJN)
 • Daar jagen wij voor
 • Echt Wild
 • FACE
 • Jagen.nl - Jagen.nl is dé website met Alles voor de Jacht! Met circa 3.000 links onderverdeeld in bijna 200 rubrieken, actueel jachtnieuws en een jachtagenda.
 • Federatie Particulier Grondbezit
 • Stichting Wildaanrijdingen Nederland
 • BIJ12 Faunazaken - Het Faunafonds is een zelfstandig bestuursorgaan, dat ondermeer is belast met het toekennen van tegemoetkomingen in door beschermde diersoorten aangerichte schade.
 • SBNL Natuurfonds - SBNL is een organisatie voor particulier en agrarisch natuurbeheer. In de praktijk is het een adviesorgaan én belangenbehartigings- organisatie. Met één doel: het versterken van natuur en landschap.
 • Vereniging Het Ree - De Vereniging Het Reewild is een natuurbeschermingsorganisatie die conform haar doelstelling streeft naar het behoud van duurzame populaties reeën (Capréolus capréolus) en de bevordering van het welzijn van reeën in Nederland. Bejaging van het reewild wordt daarbij gezien als een essentieel instrument bij het actieve beheer van de sterk gegroeide populaties reeën.
 • Vereniging Het Edelhert - Vereniging Het Edelhert heeft als belangrijkste doelstelling de bescherming van (de kwaliteit van) het leefgebied van de wilde fauna in Nederland, met name dat van het edelhert en damhert.
 • Dutch Wildlife Health Centre - De missie van het Dutch Wildlife Health Centre is het vermeerderen van de kennis over de gezondheid van wilde dieren en het bevorderen van een goed gebruik van deze kennis bij het beleid aangaande de volksgezondheid en de gezondheid van gedomesticeerde en in het wild levende dieren.
 • Nederlandse Vereniging van Jachthoornblazers - De Nederlandse Vereniging van Jachthoornblazers, kortweg NVJB, is oorspronkelijk opgericht op 17 maart 1966. De vereniging heeft ten doel: 1. De bekendheid van en de vaardigheid in het jachthoornblazen te vergroten. 2. Het ijveren voor de instandhouding en uitbreiding van de kennis van goede jachtgebruiken in het algemeen.
 • Jachtverzekeringen - Aansprakelijkheidsverzekering Informatie Centrum | A.I.C. helpt jagers wegwijs te maken in het aanbod van de verschillende verzekeringen. De informatie is weergegeven in een handig schema.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.