Bestuur

Bestuur WBE Deurne

 Voorzitter:  Kees Witteveen
 voorzitter@wbe-deurne.nl
 Secretaris:
 Daniël Mols
 secretaris@wbe-deurne.nl  
 Penningmeester:  Wim Berkers
 penningmeester@wbe-deurne.nl
 Fauna coördinator:  Ebo Visser  faunacoordinator@wbe-deurne.nl
 
 Ondersteuning    
 Webbeheerder:  Wim Berkers
 webmaster@wbe-deurne.nl
                                    
De website WBE Deurne is er voor de leden en een breed publiek dat belangstelling heeft voor de jacht.
Om de website actueel en optimaal te houden, zijn opmerkingen en ideeën van harte welkom en kunt
u die sturen naar de webmaster of naar leden van het bestuur.
Alleen zo is het mogelijk om de website aantrekkelijk en informatief te houden.
Voor optimale site weergave kunt u het beste gebruikmaken van de browsers Firefox, Safari of Chrome.
Wanneer u hierover niet beschikt kunt u deze via de onderstaande links downloaden:
Firefox   Safari   Chrome


De taken van het dagelijks bestuur:
Voorzitter - Kees Wittenveen: Leiden vergaderingen, woordvoerder zowel intern als extern, zorgt voor PR, ondersteuning geven aan die het behoeft.

Secretaris - Daniël Mols: Uitwerken notulen, uitschrijven vergadering, opmaken jaarverslag, onderhouden contacten met contractpartijen, informatie verspreiden/uitwisselen naar en met leden, website onderhouden.

Penningmeester - Wim Berkers : Onderhouden/beheren ledenregistratie, financiële administratie, bankzaken, verzekering, aanvragen/verlengen jachtakten.

Faunacoördinator - Ebo Visser: Namens het bestuur optreden als adviseur in alle zaken die wild- en faunaschade betreffen. Het coördineren van schademeldingen en schadebestrijding. Het verstrekken van ontheffingen en machtigingen en de jachthouder ondersteunen bij schademeldingen en afschotgegevens. Het opstellen van een jaarlijks verslag.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.