Groenloket gemeente Deurne

Heeft u een idee voor de aanpassing van een groenvoorziening in uw buurt? Wilt u graag bepaalde soorten flora of fauna in Deurne inventariseren of de biodiversiteit vergroten? Misschien heeft u wel een idee voor het uitzetten van nestkastjes voor vogels. Of wilt u weten of er in een bepaald gebied nog vleermuizen zitten. Wat u ook wilt op het gebied van landschap en natuur, voor al uw ‘groene’ ideeën en initiatieven kunt u vanaf nu terecht bij het Groenloket Deurne.
 
Het Groenloket Deurne is één centraal punt waar verenigingen of individuen terecht kunnen, die een idee of project voor landschap en natuur willen uitvoeren. Bij het Groenloket komen alle initiatieven voor een landschaps- of natuurproject samen. Het Groenloket adviseert en kan ook faciliteren, zoals de weg wijzen naar subsidies. Het Groenloket is ondergebracht bij het Natuur en Milieucentrum, de Ossenbeemd, waar mensen voortaan hun idee of project kunnen indienen. Daar liggen ideeënformulieren die men kan invullen, uiteraard kan men het formulier ook via de website van de Ossenbeemd downloaden. Vervolgens worden deze ideeën besproken door de organisaties achter het Groenloket, zoals de gemeente Deurne, ZLTO,  Brabants Landschap, Waterschap Aa en Maas en de Ossenbeemd. De ingekomen ideeën worden getoetst op haalbaarheid en op mogelijke aansluiting met andere projecten. Vervolgens wordt er een advies uitgebracht waarmee de initiatiefnemer(s) aan de slag kunnen. Op deze manier kunnen ideeën daadwerkelijk tot uitvoering komen op een laagdrempelige manier.
 
Het Groenloket structureert nieuwe ideeën en initiatieven voor landschap en natuur in Deurne, waardoor partijen makkelijker kunnen samenwerken en kennis kunnen uitwisselen. Wilt u enkele voorbeelden zien van projecten van projecten van de WBE, zie dan onderstaande tabel. Heeft u zelf een idee op het gebied van natuur en landschap maar u weet niet hoe u het moet uitvoeren? Neem dan contact op met het Groenloket Deurne!

Natuur- en Milieucentrum de Ossenbeemd
Haageind 31, 5751 BB Deurne
T 0493 320 457
E info@ossenbeemd.nl

Coördinator voor de WBE Deurne is Geert van Megen. e-Mail: activiteitencommissie@wbe-deurne.nl

Ideeën formulier in    of  downloaden.Overzicht van de projecten waarbij de WBE initiatiefnemer is.

 vlg.nr  mnd/jr indiener  project beschrijving
 1 2 3  4
13-29 01-2013 WBE Bloemenweide aan Leegveld, voormalig Thielen
11-25 01-2011 WBE Plaatsen wildspiegels omgeving de Hoeve (uitwerking 09-01)
10-23 08-2010 WBE Braaklegging gronden gelegen in glastuinbouwproject, rustgebieden
10-20 01-2010 WBE Idem 10-17 Langstraat (ps is provinciale weg)
10-19 01-2010 WBE Idem 10-17 Brouwhuisweg (omgeving pakhuis)
10-18 01-2010 WBE Idem 10-17 Hazeldonk (boszijde)
10-17 01-2010 WBE 10-17 t/m 10-20 ( is prioritering van 09-01) Reewildspiegels
St. Vincentiusstraat, Vuurlinie, kanaal (750 meter)
09-11 04-2009 WBE Biotoopverbetering Hornveld, brem planten
09-10 04-2009 WBE Inzaaien langs spoorlijn Binderenbos tot Oude Aa, zuidzijde
09-09 04-2009 WBE Idem 09-08 Liesselsebossen
09-08 04-2009 WBE Dicht laten groeien of afsluiten ongebruikte paden Bruggensebossen, 
vergroten  rustgebieden
09-06 04-2009 WBE Inzaaien perceel aan Blokpostweg voor 1 jaar (gedeelte samen met imkers)
09-05 04-2009 WBE Aanleggen paddenpoel Brouwhuise heide
09-04 04-2009 WBE Groenstroken aanleggen langs Biezendreef te Liessel
09-03 04-2009 WBE Ontwikkelen heideweg Bruggensebossen
09-01 03-2009 WBE Wildspiegels plaatsen,  zie uitwerking bij 10-17 t/m 10-20


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.