Werkgebied

Het werkgebied van de WBE Deurne ligt in het zuidoosten van de provincie Noord-Brabant en is voornamelijk gelegen in de gemeente Deurne. Het totale werkgebied is ongeveer 7.000 ha groot. De buitengrenzen van de WBE Deurne zijn voornamelijk "natuurlijke" grenzen zoals de provinciegrens met Limburg, provinciale wegen en spoorwegen. Het zuiden en het oosten van de WBE Deurne grenst aan de provincie Limburg en ligt tussen de natuurgebieden De Groote Peel en de Deurnese Peel. Het westen grenst aan de kom- en WBE – Helmond. Het noorden strekt tot in de plaatsen Bakel en Milheeze.

In het kader van jacht, beheer en schadebestrijding komen in de WBE Deurne de volgende diersoorten voor: haas, konijn, fazant, wilde eend, houtduif, ree, wild zwijn*, vos, gans, kraai en kauw.
* = in opkomst in het zuiden van de WBE.

Op onderstaande kaart kunt u het werkgebied van WBE-Deurne zien.
WBE nummer 0150. De paarse lijn geeft de grens aan.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.