Wet Natuurbescherming

Wetgeving voor natuurbescherming in Nederland

De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten.
De wet geldt sinds 1 januari 2017 en vervangt 3 wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, 
de Flora- en faunawet en de Boswet.

Bescherming van dieren en planten
Het is belangrijk voor de natuur dat er veel verschillende planten- en diersoorten zijn.
Sommige soorten zijn kwetsbaar, zoals vleermuizen en mussen.
Een goede natuurbescherming is belangrijk. Wanneer het met de natuur goed
gaat, is er ook meer ruimte voor economische en andere maatschappelijke activiteiten.

Wet natuurbescherming: 3 wetten in 1
De Wet natuurbescherming vervangt 3 wetten die tot 1 januari 2017 golden:
Met slechts 1 wet en minder regels wordt het overzichtelijker om de wet toe te passen.

Rolverdeling provincies en Rijk
Sinds 1 januari 2017 bepalen de provincies voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. En zij zorgen voor de vergunningen en ontheffingen.De Rijksoverheid blijft verantwoordelijk voor het beleid van grote wateren en internationaal beleid.

Vergunningen en ontheffingen aanvragen
Voor burgers en bedrijven is het belangrijk dat zij makkelijk en snel weten of een activiteit met mogelijke schade voor de natuur is toegestaan. En onder welke voorwaarden. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente wordt getoetst aan de Wet natuurbescherming. Het is ook mogelijk om rechtstreeks bij de provincie een vergunning of ontheffing natuur aan te vragen.Meer informatie over vergunningen en ontheffingen Wet natuurbescherming staat op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Faunabeheer met faunabeheerplan
Om diersoorten te beheren, maken provincies, grondeigenaren, dieren- of natuurorganisaties en jagers vooraf een faunabeheerplan. Daarin staat op welke en op hoeveel dieren gejaagd mag worden. Na het jachtseizoen moeten de jagers volgens de nieuwe wet laten weten welke dieren zijn bejaagd. Dit zorgt voor beter inzicht.

Natuurschoonwet voor landgoederen
De Natuurschoonwet is er om landgoederen in stand te houden. Landgoedeigenaren kunnen belastingvoordeel krijgen en zo makkelijker hun landgoed onderhouden. Zij moeten dan wel hun landgoed openstellen voor het publiek. Een overzicht van alle opengestelde landgoederen vindt u op de website van RVO.nl.

Bron: RijksoverheidDe wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.