Werkzaamheden

Een greep uit onze taken:
  • Jacht, beheer en schadebestrijding ten behoeve van een duurzame populatie wild
  • Biotoopverbetering
  • Aanleg en instandhouding van wildweiden en wildakkers
  • Plaatsen van reewildspiegels of wildreflectoren
  • Schoonmaakdag
  • Het houden van toezicht in het veld Inventarisatie (telling) van fauna
  •  Aanleveren gegevens aan de FBE Bestrijden van wildschade
  • Het geven van voorlichting over jacht, beheer en schadebestrijding
  • Onderhoud van landschapselementen
  • Het leveren van gegevens aan de WBE Databank


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.